Nieuwsbrief generator

 

Genereren standaard lay-outs

Met de Nieuwsbrief generator is het gemakkelijker geworden om lay-outs te ontwerpen voor nieuwsbrieven. Standaard worden er zes lay-outs meegeleverd. Deze kunt u eventueel naar eigen smaak aanpassen of uitbreiden en daarna met de teksteditor vullen met inhoud. Houd er daarom rekening mee dat het wordt aangeraden geen definitieve inhoud in de secties te plaatsen.

 

 • Kies in het hoofdmenu voor Mailing
 • Klik in het submenu op Nieuwsbrief generator


Wanneer u de eerste keer de nieuwsbrief generator opent of er zijn geen lay-outs gegenereerd, dan ziet u het onderstaande scherm.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 1 

 • Klik op de knop Genereer lay-outs
 • Hierdoor worden er zes standaard lay-outs gegenereerd. Dit kan enkele seconden duren.
 • Hierna zal het onderstaande scherm zichtbaar worden:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 2

 

 • Kies de lay-out die uw voorkeur heeft en klik op deze lay-out om deze verder aan te passen.
 • Wanneer u een lay-out heeft gekozen ziet u de lay-out op ware grootte, zoals deze ook in een e-mailbericht wordt getoond.

Aanpassen lay-out nieuwsbrief

Boven de lay-out staan twee knoppen

 • Instellingen wijzigen: Onder deze knop vindt u de algemene instellingen voor de lay-out. Verderop vindt u meer informatie over deze instellingen. Bij het uitzetten van de header, footer of sidebars worden de inhoud en vormgeving van deze onderdelen verwijderd.
 • Terug naar layout overzicht: Hiermee gaat u terug naar het keuzescherm.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 3

 

 • Onder de lay-out staat de knop Kopieer naar Concepten. Hiermee wordt de lay-out gekopieerd naar de map Concepten binnen de mailingberichten.

Nieuwsbrief opbouw onderdelen

In de onderstaande afbeelding ziet u de verschillende onderdelen van de nieuwsbrief binnen e-Captain.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 7

Instellingen wijzigen

Via het venster Algemene instellingen is het mogelijk om een aantal globale instellingen te wijzigen per lay-out:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 4

 

 • Nieuwe lay-outnaam: Hier is de naam in te stellen voor de lay-out. Dit is ook de naam die wordt meegegeven als de lay-out als concept wordt opgeslagen.
 • Stylesheet: Hier kunt u de stylesheet instellen die gebruikt wordt voor de mail. In principe is voor de nieuwsbriefgenerator alleen de achtergrondkleur van belang. Hoe u een stylesheet kan aanmaken leest u in dit document.
 • Ruimte tussen de secties: Hiermee is de tussenruimte in te stellen die tussen de secties wordt geplaatst.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 5

 

 • Met de vinkjes bij Header, Footer en Sidebars is het mogelijk om deze onderdelen in- of uit te schakelen. Houdt er rekening mee dat als u deze uitschakelt, alle vormgeving en inhoud van deze onderdelen wordt verwijderd.


De instellingen in het onderste deel van het scherm zijn de standaard instellingen voor nieuwe secties die u toevoegt aan de nieuwsbrief. Hierdoor is het gemakkelijker om dezelfde styling aan te houden voor de hele nieuwsbrief. Als u een nieuwe rij toevoegt aan een nieuwsbrief, krijgt deze standaard de hier ingestelde vormgeving.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 6

 

 • Hoogte: Nieuwe rijen krijgen standaard deze hoogte.
 • Rand om sectie?: Als u deze optie aanvinkt, krijgen nieuwe secties een rand.
 • Kantruimte: Deze ruimte wordt er vanaf de rand overgelaten.
 • Randkleur: De rand rondom een sectie krijgt de hier ingestelde kleur. Omdat bepaalde e-mailclients niet overweg kunnen met verschillende randdiktes, is het niet mogelijk om de dikte van deze rand in te stellen.
 • Achtergrondkleur: De secties krijgen deze achtergrondkleur.
 • Lettertype/lettergrootte: De tekst binnen de secties krijgen standaard dit lettertype.
 • Tekstkleur: Tekst krijgt automatisch deze kleur.

Header, footer en sidebars instellingen

Als u op een header, footer of sidebar klikt, ziet u de onderstaande afbeelding:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 8

 

Bovenstaand scherm bevat de instellingen die u nodig heeft om de header, footer en sidebar vorm te geven. Het enige verschil tussen de schermen is, dat u bij de header en de footer een hoogte in kunt stellen en bij de sidebars een breedte:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 9

 

Indien zowel de header als de footer of beide sidebars zijn ingesteld staat onderaan de vraag Wilt u de wijzigingen ook toepassen op de …? Als u hier een vinkje bij plaatst, wordt de vormgeving ook ingesteld op het desbetreffende onderdeel.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 10

 

Onderaan het scherm staan een aantal knoppen:

 • Wijzigingen opslaan: wijzigingen op slaan.
 • Instellingen terugzetten: instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.
 • Inhoud wijzigen: een nieuw scherm wordt geopend waarin het mogelijk is om de inhoud van dat onderdeel te wijzigen. Hier komen we later op terug, aangezien dit voor alle onderdelen hetzelfde is.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 11

 

N.B.: Als u een afbeelding in de header wil plaatsen die de hele header in beslag neemt, zijn er een aantal dingen belangrijk om te weten om de vormgeving zo strak mogelijk te houden:

 • Stel de hoogte in op 0 (nul). Zo wordt de hoogte van de content aangehouden.
 • Schakel de Rand om header uit. De randkleur is nu niet van belang.
 • Stel de kantruimte in op 0 (nul). Zo wordt de afbeelding precies in de sectie geplaatst.
 • Kies voor de achtergrondkleur dezelfde kleur die ook is ingesteld in de stylesheet.


Doe dit voordat u de afbeelding via Inhoud wijzigen in de header gaat plaatsen. Als er al een afbeelding is geplaatst, zal deze opnieuw moeten worden toegevoegd omdat de beschikbare ruimte opnieuw moet worden berekend.

Sectie instellingen

Als u op een sectie klikt, zal het onderstaande scherm geopend worden.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 12

 

Vanuit dit scherm is het mogelijk om de lay-out van de nieuwsbrief te bepalen.

Rij boven / onder huidige rij toevoegen

 

Mailing Nieuwsbrief generator 13

 

Via de knop Nieuwe rij toevoegen IconM Rijboven is het mogelijk om een nieuwe rij onder of boven de gekozen rij toe te voegen. U kunt kiezen uit hoeveel secties deze rij moet bestaan. Al deze secties krijgen de styling die is ingesteld onder Algemene instellingen in het hoofdscherm. 

Rij verwijderen

Wanneer u  kiest voor de optie Rij verwijderen IconM Rijverwijder, dan wordt de complete rij verwijderd met alle daarbij behorende vormgeving en content.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 14

Vormgeving wijzigen

Via de knop Vormgeving wijzigen IconM Rijedit kunt u de vormgeving voor de gekozen sectie wijzigen. Het veranderen van de hoogte gebeurt op rij niveau, dus dit is van toepassing op alle secties in de rij.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 15

 

U kunt ervoor kiezen om de instellingen toe te passen op alle secties in de gekozen rij, de complete nieuwsbrief of als standaard styling voor de nieuwsbrief. Dan krijgen alle nieuwe secties ook deze styling.

Inhoud wijzigen

Met de knop Inhoud wijzigen IconM Rijfill kunt u de inhoud van een gekozen sectie aanpassen. Op verschillende plekken binnen de nieuwsbriefgenerator komt u de optie Inhoud wijzigen tegen:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 16

 

Deze editor wordt binnen e-Captain ook gebruikt voor de mailing en websitebeheer. Hierin kunt u de tekst plaatsen die u in de nieuwsbrief wilt plaatsen. Het is aan te raden om nog niet de complete nieuwsbrief in deze editor te typen. Wel kunt u bijvoorbeeld variabelen plaatsen zodat er al wat standaard tekst in staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rij met 2 secties met in elke sectie een nieuwsbericht.

Via de knop  Afbeelding invoegen IconS txt Afbeelding is het mogelijk om een afbeelding in te voegen. Een ingevoegde afbeelding wordt automatisch verkleind naar de maximale breedte die een sectie kan hebben. Dit om te voorkomen dat een lay-out wordt uitgerekt.

 

 • Klik op Wijzigingen opslaan om de wijzigingen op te slaan.

 

Let op! Als u in de editor wijzigingen in het lettertype, grootte en kleur doorvoert, zal dit de eerder gemaakte instellingen overrulen.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 17

Kopieer naar concepten

Om uiteindelijk een nieuwsbrief te kunnen vullen met de echte inhoud, is het nodig om deze op te slaan als concept. De mail wordt dan opgeslagen in de concepten map. Klik hiervoor op de knop Kopieer naar concepten. U krijgt dan onderstaande melding te zien:

 

Mailing Nieuwsbrief generator 18

 

Hier ziet u onder welke naam het concept is opgeslagen. Als er al een concept bestaat met dezelfde naam wordt er een getal achter geplaatst. Als u op de knop Ga naar Concept drukt, komt u terecht in de mailingmodule. Hier kunt u het concept bewerken en uiteindelijk de nieuwsbrief vullen.

Verdere informatie over het opstellen van de nieuwsbrief in de mailingmodule vindt u in de handleiding van de Mailingmodule.

Uitlijnen afbeeldingen/tekst

Nadat een nieuwbrief als concept is opgeslagen is het soms lastig om tekst en afbeeldingen juist uitgelijnd te krijgen. Dit komt omdat de nieuwsbrief is ingedeeld in tabellen. In de editor is het dan niet mogelijk om nog een tabel toe te voegen, omdat u al in een tabel bezig bent.

 • Voeg in een kolom tekst toe.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 19

 

 • Lijn deze uit naar rechts, selecteer de tekst en klik op het uitlijnen rechts icoon, om de tekst naar rechts uit te lijnen.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 20

 

 • Voeg aan de linkerzijde een afbeelding toe door te klikken op het IconS txt Afbeelding icoon.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 21

 

 • Selecteer de afbeelding en klik op het Uitlijnen links icoon om de afbeelding naar links uit te lijnen.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 22

 

 • Selecteer hierna de tekst en klik eveneens op het Uitlijnen links icoon om ook de tekst naar links uit te lijnen.

 

Mailing Nieuwsbrief generator 23

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 

TeamViewer

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van TeamViewer. Met TeamViewer kunnen wij op afstand uw computer overnemen.

 Download TeamViewer

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 13 februari 2018