Variabelen gebruiken in e-mail templates

 

Algemeen

Bij het versturen van e-mails via e-Captain kunt u uw e-mailberichten eenvoudig personaliseren door gebruik te maken van zogenaamde variabelen in uw e-mail templates. De informatie wordt dan door de variabele uit e-Captain gehaald. Er zijn twee typen variabelen.

  • Systeemvariabelen, deze zijn gelimiteerd in gebruik en kunnen alleen in specifieke systeemtemplates worden gebruikt.
  • Vrije variabelen, deze kunnen in iedere template worden gebruikt. Deze kunt u selecteren uit het uitklapmenu in de editor.

mailing-variabelen01

Systeemvariabelen - Algemeen

Naam Variabele Opmerking
Mijn Captain wachtwoord %_MC_WACHTWOORD% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving voor het versturen van de logingegevens en toont het wachtwoord
Mijn Captain bevestig aanmelding %_MC_BEVESTIG_AANMELDING_URL% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand zich aanmeld als nieuw lid en toont een link waarop men moet klikken om de aanmelding te bevestigen
Wachtwoord resetten %_MC_WACHTWOORD_RESET_URL% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving voor het resetten van het wachtwoord en toont een link
Webshop URL %_WEBSHOP_URL% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving en toont de link naar de webshop (alleen incombinatie met de module Webverkoop)
Aanmelding nieuwsbrief %_BEVESTIGING_NIEUWSBRIEF% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Aanmelding Nieuwsbrief en toont een link waarmee de aanmelding bevestigd moet worden
Nieuwsbrief instellingen %_NIEUWSBRIEF_INSTELLINGEN% Toont een link naar de nieuwsbrief instellingen van de ontvanger waarmee de ontvanger zijn voorkeuren kan aanpassen of kan afmelden

Systeemvariabelen - Activiteiten

Naam Variabele Opmerking
Mijn Captain bevestig aanmelding %_MC_BEVESTIG_AANMELDING_URL% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand zich aanmeld als nieuw lid en toont een link waarop men moet klikken om de aanmelding te bevestigen
Aanmelding activiteit %_ACTIVITEITEN_INSCHRIJVINGEN% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand zich aanmeld voor een activiteit en toont o.a. de activiteit naam, datum, tijd en locatie.
Verplaatsen activiteit (oud) %_ACT_NAAM_OUD% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de oude activiteit naam
Verplaatsen activiteit (oud) %_ACT_DATUM_OUD% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de oude activiteit datum
Verplaatsen activiteit (oud) %_ACT_INFO_OUD% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de oude activiteit gegevens
Verplaatsen activiteit (nieuw) %_ACT_NAAM_NIEUW% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de nieuwe activiteit naam
Verplaatsen activiteit (nieuw) %_ACT_DATUM_NIEUW% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de nieuwe activiteit datum
Verplaatsen activiteit (nieuw) %_ACT_INFO_NIEUW% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Mijn Captain aanmelding of inschrijving als iemand wordt verplaatst van activiteit 1 naar 2 en toont de nieuwe activiteit gegevens
Bevestig functie bij activiteit Voor deze functie is geen bevestiging nodig. Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Gekoppeld door lid - bevestigen

Systeemvariabelen - Factureren

Naam Variabelen Opmerking
Factuurnummer %_FACTUURNUMMER% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplates Factuur en Factuur incasso en toont het factuurnummer
Factuur URL (link) %_DOCUMENT_URL% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplates Factuur en Factuur incasso en toont de link naar de online factuur waarop men kan klikken
Factuur URL (tekst) %_DOCUMENT_URL_PLAIN% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplates Factuur en Factuur incasso en toont de link naar de online factuur in tekst (niet klikbaar)
IDEAL Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Factuur en toont de link waarmee direct via iDEAL kan worden betaald. Alleen in combinatie met de optionele module Online betalen.

Systeemvariabelen - Formulieren

Formulier naam %_FORMULIER_NAAM% Wordt uitsluitend gebruikt in de Formulieren templates
Formulier velden %_FORMULIER_VELDEN% Wordt uitsluitend gebruikt in de Formulieren templates
Formulier begeleidend schrijven %_FORMULIER_BEGELEIDEND_SCHRIJVEN% Wordt uitsluitend gebruikt in de Formulieren templates

Systeemvariabelen - Verhuurobjecten

Bootnaam %_BOOT% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Boot: wijziging afwezigheid...
Ligplaats %_LIGPLAATS% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Boot: wijziging afwezigheid...
Afwezigheid oude periode %_AFWEZIGHEID_OUD% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Boot: wijziging afwezigheid...
Afwezigheid nieuwe periode %_AFWEZIGHEID% Wordt uitsluitend gebruikt in de systeemtemplate Boot: wijziging afwezigheid...

Vrije variabelen - Activiteiten

Met deze variabelen is het mogelijk om activiteiten die in de Activiteiten module zijn aangemaakt ook te tonen in een nieuwsbrief of mailing. Het getal 1 kan worden vervangen door elk willekeurig nummer. Het getal 1 geeft het laatste actieve (meest recente) activiteit weer, het getal 2 het volgende activiteit etc.. Het maximum nummer dat kan worden gebruikt is gelijk aan het totaal aantal actieve activiteiten.

Naam Variabele Opmerking
Item 1 naam %_ACT_NAAM_1% Naam van de eerstvolgende activiteit
Item 1 datum %_ACT_DATUM_1% Datum van de eerstvolgende activiteit
Item 1 locatie %_ACT_LOCATIE_1% Locatie van de eerstvolgende activiteit
Item 1 starttijd %_ACT_STARTTIJD_1% Starttijd van de eerstvolgende activiteit
Item 1 eindtijd %_ACT_EINDTIJD_1% Eindtijd van de eerstvolgende activiteit
Activiteiten van vandaag %_ACT_VANDAAG% Toont de activiteiten van vandaag. Elke naam is een link naar de betreffende activiteit
Activiteiten van deze week %_ACT_WEEK% Toont de activiteiten van deze week. Elke naam is een link naar de betreffende activiteit

Vrije variabelen - Activiteiten - herinnerings mails

Onderstaande variabelen kunnen uitsluitend in een aan een activiteit gekoppelde e-mailtemplate worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het versturen van herinneringsmailings.

Naam Variabele Opmerking
Activiteit link %_ACT_LINK% Link naar de activiteit
Activiteit naam %_ACT_NAAM% Naam van de activiteit
Activiteit startdatum %_ACT_SDATUM% Datum van de activiteit
Activiteit starttijd %_ACT_STARTTIJD% Starttijd van de activiteit
Activiteit eindtijd %_ACT_EINDTIJD% Eindtijd van de  activiteit
Activiteit locatie %_ACT_LOCATIE% Locatie van de activiteit
Activiteit extra velden %_ACT_EXTRA_VELDEN% Toont de ingevulde extra velden van een lid
Actviteit functie %_ACT_FUNCTIE% Functie bij een activiteit (bijv. een bardienst)
Activiteit functie datum %_ACT_FDATUM% Datum van de functie bij een activiteit
Activiteit functie datum oud %_ACT_FDATUM_OUD% De oude datum waarop de functie van een lid plaatsvond. Deze variabele wordt gebruikt wanneer een functie wordt verplaatst.
Activiteit functie status %_ACT_FSTATUS% De bevestigingsstatus van de functie van het betreffende lid.
Indien er nog bevestigd moet worden bevat deze variabele een link.
Voorbeeld 1: Belangrijk: Deze functie is nog niet bevestigd. Bevestig je functie door deze link te volgen.
Voorbeeld 2: Deze functie is al bevestigd.
Voorbeeld 3: Voor deze functie is geen bevestiging nodig.

 

Vrije variabelen - Datum/tijd

Naam Variabele Opmerking
Huidige dag %_DAG% Toont de huidge dag
Huidige datum %_DATUM% Toont de huidige datummet volledig uitgeschreven maand
Huidige tijd %_TIJD% Toont de huidige tijd
Huidig jaar %_JAAR% Toont het huidige jaartal

Vrije variabelen - Mailing afzender (Vereniging)

Naam Variabele Opmerking
Afzendernaam %_AFZENDER% Toont de naam van de afzender. Dit is de ingelogde e-Captain gebruiker of de bij de mailing geselecteerde afzender
Vereniginsnaam %_VERENIGING% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres %_VERENIGING_POST_ADRES% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres fax %_VERENIGING_POST_FAX% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres gebouw %_VERENIGING_POST_GEBOUW% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres land %_VERENIGING_POST_LAND% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres plaats %_VERENIGING_POST_PLAATS% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres postcode %_VERENIGING_POST_POSTCODE% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Postadres telefoon %_VERENIGING_POST_TELEFOON% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres %_VERENIGING_BEZOEK_ADRES% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres fax %_VERENIGING_BEZOEK_FAX% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres gebouw %_VERENIGING_BEZOEK_GEBOUW% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres land %_VERENIGING_BEZOEK_LAND% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres plaats %_VERENIGING_BEZOEK_PLAATS% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres postcode %_VERENIGING_BEZOEK_POSTCODE% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Bezoekadres telefoon %_VERENIGING_BEZOEK_TELEFOON% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
E-mailadres vereniging %_VERENIGING_EMAIL% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Website vereniging %_VERENIGING_WEBSITE% In te stellen in het Beheercentrum --> Captain instellingen --> Algemene instellingen
Incassant ID %_INCASSANTID% Toont uw incassant ID indien u gebruik maakt van automatische incasso

Vrije variabelen - Mailing ontvanger (Leden)

Naam Variabele Opmerking
E-mailadres ontvanger %_EMAILADRES_ONTVANGER% Toont het e-mailadres van de ontvanger van de mailing. Dit is het adres waar de mail naar toe wordt gestuurd.
Aanhef %_AANHEF% Toont bij informele aanhef: Beste Voornaam en bij formeel: Geachte geslacht + titels voor naam + voorletters + achternaam (bijvoorbeeld Geachte heer Professor A.B. Zeeman).
Achternaam %_ACHTERNAAM%
Beroep %_BEROEP%
Burgerlijke staat %_BURGERLIJKESTAAT%
Contactpersoon %_CONTACTPERSOON% Alleen bij bedrijven!
Geboortedatum %_GEBDATUM%
Geslacht %_GESLACHT%
Leeftijd %_LEEFTIJD%
Meisjesnaam %_MEISJESNAAM%
Ondernemer %_ONDERNEMER% Toont Ja of Nee
Overlijdendsdatum %_OVERLIJDENSDATUM%
Ter attentie van %_TAV%
Titels achter naam %_TITELSACHTERNAAM%
Titels voor naam %_TITELSVOORNAAM%
Tussenvoegsel %_TUSSENV%
Volledige naam %_VOLLEDIGE_NAAM% Toont de volledige naam (Dhr. of Mevr. voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
Voorletters %_VOORLETTERS%
Voornaam %_VOORNAAM%
Adres %_ADRES%
Doorkiesnummer %_DOORKIESNR% Alleen bij bedrijven!
E-mail factuur %_EMAILFACTUUR%
E-mailprivé %_EMAILPRIVE%
E-mail werk %_EMAILWERK%
Factuur voorkeur %_FACTUURVOORKEUR%
Fax privé %_FAXPRIVE%
Fax werk %_FAXWERK%
Gebouw %_GEBOUW%
Huisnummer %_HUISNR%
Huisnummer toevoeging %_HUISNRTOEV%
Land %_LAND%
Mobiel privé %_MOBIELPRIVE%
Mobiel werk %_MOBIELWERK%
Plaats %_PLAATS%
Postcode %_POSTCODE%
Telefoon privé 1 %_TELPRIVE1%
Telefoon privé 2 %_TELPRIVE2%
Telefoon werk 1 %_TELWERK1%
Telefoon werk 2 %_TELWERK2%
Website privé %_WEBSITEPRIVE%
Website %_WEBSITEWERK%
Automatisch incasso te naam stelling %_AUTOMINCASSONAAM%
Automatisch incasso plaatsnaam %_AUTOMINCASSOPLAATS%
Afwijkende plaats incasso %_AFWPLAATSINCASSO%
Afwijkende tenaamstelling incasso %_AFWTENAAMSTINCASSO%
Automatisch incasso %_AUTOMINCASSO% Toont Ja of Nee
Banknummer 1 %_BANKNUMMER1%
Banknummer 2 %_BANKNUMMER2%
Factureren %_FACTUREREN% Toont Ja of Nee
Handmatige contributie %_HANDMATIGECONTRIBUTIE%
Incasso rekening %_INCASSOREKENING%
Machtiging ID %_MACHTIGINGID%
Relatienummer Toont het interne ID van het lid in Ledenbeheer
Lidnummer %_LIDNR%
Magazine %_MAGAZINE% Toont Ja of Nee
Aanmelddatum %_AANMELDDATUM%
Opzegdatum %_OPZEGDATUM%
Soortlid %_SOORTLID%
Startdatum lid %_STARTDATLID%
Stopdatum lid %_STOPDATLID%

Vrije variabelen - Mijn Captain

Naam Variabele Opmerking
Mijn Captain gerbuikersnaam %_MC_GEBRUIKERSNAAM%
Inlog URL (link) %_MC_INLOG_URL% Klikbare URL
Inlog URL (tekst) %_MC_INLOG_URL_PLAIN% URL wordt als tekst getoond. Er kan niet op worden geklikt.
Mijn Captain Wachtwoord %_MC_WACHTWOORD% Dit is een systeemvariabele en kan niet in templates worden gebruikt.

Vrije variabelen - Zelfwerkzaamheid

Naam Variabele Opmerking
Periode %_ZW_PERIODE%
Uren gewerkt %_ZW_GEWERKT%
Uren ingeschreven %_ZW_INGESCHREVEN%
Uren te werken %_ZW_TE_WERKEN%

Vrije variabelen - Afspraakplanner

Zelfwerkzaamheid

Naam Variabele Opmerking
Afspraak datum %_AFSPRAAK_DATUM%
Lokatie %_AFSPRAAK_LOKATIE%
Omschrijving %_AFSPRAAK_OMSCHRIJVING%
Onderwerp %_AFSPRAAK_ONDERWERP%
Opmerkingen extra e-mail %_AFSPRAAK_EXTRA_MAIL%
Organisator %_AFSPRAAK_ORGANISATOR%
URL reactie %_AFSPRAAK_URL_VOLUIT%

Vrije variabelen - Reserveren

Naam Variabele Opmerking
Object naam %_RESERVERING_OBJECT%
Reservering eind datum/tijd %_RESERVERING_EIND%
Reservering start datum/tijd %_RESERVERING_BEGIN%
Team reserveren datum %_TEAMRESERVEREN_DATUM% Dit is een systeemvariabele die gebruikt wordt in de systeemtemplate Teamreserveren - Afgelasting
Team reserveren bevestigen %_TEAMRESERVEREN_LINK% Dit is een systeemvariabele die gebruikt wordt in de systeemtemplate Teamreserveren - Uitnodiging

Vrije variabelen - Nieuwsitems

Met deze variabelen is het mogelijk om nieuwsitems die in Websitebeheer zijn aangemaakt ook te tonen in een nieuwsbrief of mailing. Het getal 1 kan worden vervangen door elk willekeurig nummer. Het getal 1 geeft het laatste actieve (meest recente) nieuwsbericht weer, het getal 2 het volgende nieuwsbericht etc.. Het maximum nummer dat kan worden gebruikt is gelijk aan het totaal aantal actieve nieuwsberichten.

Naam Variabele Opmerking
Nieuws datum %_NIEUWS_DATUM_1% Voorbeeld: 20-12
Nieuws datum %_NIEUWS_DATUMJAAR_1% Voorbeeld: 20-12-2018
Nieuws datum %_NIEUWS_DATUMVOLUIT_1% Voorbeeld: donderdag 20 december 2018
Nieuws titel (link) %_NIEUWS_TITEL_1% Hierbij is de titel van het bericht ook meteen een link naar het nieuwsbericht
Nieuws titel (tekst) %_NIEUWS_TITEL_1_NOLINK% Hierbij wordt de titel van het nieuwsbericht als tekst weergegeven. Er kan dus niet op geklikt worden
Nieuws inleiding %_NIEUWS_INLEIDING_1%
Nieuws afbeelding %_NIEUWS_AFBEELDING_1%
Nieuws afbeelding %_NIEUWS_AFBEELDING50_1% Geeft de afbeelding van het nieuwsbericht weer en maakt deze 50 pixels breed.  50 kan vervangen worden door 75 of 100.
Nieuws auteur %_NIEUWS_AUTEUR_1%

Vrije variabelen - Bondsnummers

Naam Variabele Opmerking
ITF NL %_BONDNR_ITFNL% Toont het bondsnummer van het lid van de ITF NL (Taekwondobond)
KNLTB %_BONDNR_KNLTB% Toont het bondsnummer van het lid van de KNLTB (Tennisbond)
KNRB %_BONDNR_KNRB% Toont het bondsnummer van het lid van de KNRB (Roeibond)
KNWV %_BONDNR_KNWV% Toont het bondsnummer van het lid van de KNWV (Watersportverbond)

Vrije variabelen - Overige

Naam Variabele Opmerking
e-Captain subdomein %_CAPTAIN_SUB% Toont de e-Captain subdomeinnaam, bijvooreeld wvp-site.e-captain.nl

Variabelen voor Vrije velden Ledenbeheer

Voor elk vrij veld wordt automatisch een variabele aangemaakt.

De variabele begint met .

 

Een vrij veld met de naam “kenteken auto” wordt dan %_KENTEKENAUTO%

 

Een vrij veld met de naam “groot rijbewijs” wordt dan %_GROOTRIJBEWIJS%

 

Een vrij veld met de naam “Inwoner van ’s-Hertogenbosch” wordt dan %_INWONERVANSHERTOGENBOSCH%


De waarde van het veld bevat de exacte waarde zoals deze op de ledenkaart staat vermeld, bijvoorbeeld Ja of Nee bij een Ja/Nee veld of 15-02-2017 bij een datumveld.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2019