Welke e-mails worden verstuurd bij de aanmelding van een nieuw lid?

 

Welke e-mails worden verstuurd bij de aanmelding van een nieuw lid?

Als gebruikers zich via de website aanmelden als nieuw lid dan worden er door e-Captain diverse e-mailberichten verstuurd. Maar welke zijn dat precies? En waar vind ik die teksten terug? Dat leggen we u hieronder uit.

E-mails vanuit het formulier (optioneel)

Om je als nieuw lid te kunnen aanmelden vult een gebruiker het formulier in wat terug te vinden is in Websitebeheer --> Formulieren --> Ledenbeheerkoppeling --> Formulieren voor personen --> Aanmeldformulier (mijn captain). Dit kan overigens ook een door u zelf gemaakt formulier zijn van het type “Ledenformulier”.

 

E-mail 1 (naar de vereniging)

In het tabblad Eigenschappen van het formulier kunt u bij “e-mailbericht naar vereniging” de standaard e-mail template selecteren zodat u als vereniging een kopie ontvangt van de in het formulier ingevulde gegevens. Deze e-mailtemplate vind u terug in Mailing --> Formulieren --> “Formulier naar vereniging”.

 

E-mail 2 (naar de gebruiker)

In het tabblad Eigenschappen van het formulier kunt u bij “Extra e-mailbericht naar de persoon die het formulier invult” de standaard e-mail template selecteren zodat de website bezoeker ook een kopie ontvangt van de in het formulier ingevulde gegevens. Deze e-mailtemplate vind u terug in Mailing --> Formulieren --> “Reactie naar website bezoeker”.

Deze twee berichten worden verstuurd zodra een gebruiker het formulier heeft ingevuld. Deze twee e-mailberichten zijn optioneel. Door deze opties in de eigenschappen van het formulier leeg te laten zullen deze berichten niet worden verstuurd.

 

Begeleidend schrijven (naar de gebruiker)

Om het aantal e-mailberichten naar de gebruiker te beperken kunt u er ook voor kiezen E-mail 2 niet te gebruiken maar in plaats daarvan de optie Begeleidend schrijven te gebruiken. De tekst van de optie Begeleidend schrijven wordt automatisch aan de Mijn Captain mail (E-mail 3) toegevoegd.

Mijn Captain e-mails

E-mail 3 (naar de gebruiker)

Een ingevuld Ledenbeheer koppeling formulier zorgt er altijd voor dat er een Mijn Captain e-mail wordt verstuurd. In dat bericht wordt gevraagd om de aanmelding te bevestigen. Dit e-mail bericht is een samengesteld bericht uit de Mijn Captain template. Deze template vind u terug in Mailing --> Templates --> “Mijn Captain: aanmelding of inschrijving”. De tekst wordt samengesteld uit de tabbladen Aanhef, Nieuw lid en Slottekst.

 

E-mail 4 (naar de vereniging)

Optioneel kan e-Captain ook nog een systeembericht naar de vereniging sturen waarin wordt aangeven dat er een mutatie in het ledenbeheer klaar staat. Deze optie kunt u aan- of uitzetten via het Beheercentrum --> Mijn Captain --> “Een e-mail naar dit e-mailadres versturen, wanneer nieuwe (niet-) leden hun aanmelding bevestigen”. Als u dit veld leeg laat wordt het systeembericht niet verstuurd. Vult u hier wel een e-mailadres in dan wordt het systeembericht pas verstuurd als de website bezoeker zijn inschrijving heeft bevestigd door op de link van E-mail 3 te klikken. De tekst van dit bericht kan niet worden aangepast.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 28 december 2018