BTW wijziging watersportverenigingen 2017

 

Inleiding

Watersportverenigingen kunnen vanaf 1 januari te maken krijgen met een BTW wijziging voor ligplaatsen. Vanaf 1 januari 2017 moeten verenigingen BTW betalen over ligplaatsen voor recreatieve motorbootvaarders. Ligplaatsen voor roei-, zeil- en powerboten blijven vrijgesteld van BTW.

 

DEFINITIE WATERSPORTER IVM BTW:

Sportief = BTW onbelast
Recreatief = BTW belast
Ligger(s) = ligplaatshouders en/of passanten

 

Als gevolg van de gewijzigde BTW regels voor watersport kan het zijn dat uw organisatie bij het berekenen van BTW onderscheid moet maken tussen sportieve en recreatieve liggers. Indien dit het geval is vindt u hieronder een stappenplan. Indien deze regeling niet relevant is, omdat u bijvoorbeeld vrijgesteld bent van BTW, dan verandert er niets.

 

Lees meer over deze wijziging op de website van het Watersportverbond.

 

Moet u onderscheid maken tussen Recreatieve en Sportieve liggers? In e-Captain hebben wij hiervoor een oplossing beschikbaar gesteld. Hiervoor is het wel nodig dat u uw instellingen en configuratie naloopt.

 

Vraag : De belangrijkste vraag die u moet beantwoorden is of u prijzen voor Sportief (BTW onbelast) en Recreatief (BTW belast) voor de eindgebruiker aan elkaar gelijk houdt?

 

Deze vraag zal zonder twijfel bij het bestuur op tafel liggen om te behandelen of al behandeld zijn. Het waterportverbond heeft hierover een 5-tal avonden belegd tbv aangesloten verenigingen om vragen te beantwoorden en/of voorlichting te geven over hoe mogelijk om te gaan met deze nieuwe wetgeving die sinds 1 januari is ingegaan.

 

Vragen hierover kunt u stellen aan het watersportverbond of BTW adviseurs die u verder kunnen helpen met uw eigen organisatie om een en ander financieel correct af te handelen.

 

Het watersportverbond heeft samen met partners ook een traject beschikbaar voor uw vereniging om met een BTW adviseur een en ander namens en voor uw vereniging te bekijken. Wilt u meer info daarover dan kunt u contact opnemen met het watersportverbond.

 

e-Captain heeft ingespeeld op deze wetswijziging en een aanpassing doorgevoerd op alle planningen van de ligplaatsen. U kunt nu bij het “wegleggen” van een boot in een box of ligplaats, aangeven of voor deze boot wel of niet BTW berekend moet worden.

 

Hiermee hebben we een oplossing geïntroduceerd waar u voortaan op boot/ligplaatsniveau aangeeft of u BTW wilt berekenen. Maar eerst even twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Tarief exclusief BTW, ligplaatsen bij BTW doorberekende prijzen

Gebruik in dit geval de BTW code van het type Exclusief. Alle liggeld bedragen moeten exclusief BTW worden ingevoerd.

 

UITWERKING:
Liggeld voor een Sportieve boot per seizoen bedraagt € 1000 euro.
BTW is niet van toepassing. Het bedrag is netto en wordt volledig naar de grootboekrekening van de omzet geboekt.

 

Liggeld voor een Recreatieve boot per seizoen bedraagt 1000 euro. Nu wordt op basis van de keuze “recreatief” bij het object, de BTW → OVER  de 1000 euro berekend en naar de BTW rekening geboekt en het nettobedrag naar de omzet geboekt.

 

€ 1000,00 wordt netto omzet naar grootboekrekening X.
€ 210,00 BTW naar grootboekrekening BTW.

 

Samen € 1210,00 die op de factuur en in de boekhouding voorkomen. Het te betalen bedrag voor de recreatieve ligger is hoger dan het te betalen bedrag van de sportieve ligger.

Voorbeeld 2: Tarief inclusief BTW, ligplaatsen bij GELIJKBLIJVENDE prijzen

Gebruik in dit geval de BTW code van het type Inclusief. Alle liggeld bedragen moeten inclusief BTW worden ingevoerd.

 

UITWERKING:
Liggeld voor een Sportieve boot per seizoen bedraagt € 1000,00. BTW is niet van toepassing. Het bedrag is netto en wordt volledig naar de grootboekrekening van de omzet geboekt.

 

Liggeld voor een Recreatieve boot per seizoen bedraagt € 1000,00. Nu wordt op basis van de keuze “recreatief” bij het object, de BTW uit de € 1000,00 gehaald, naar de BTW rekening geboekt en het nettobedrag naar de omzet geboekt.

 

€ 826.45 wordt netto omzet naar grootboekrekening X.
€ 173,55 BTW naar grootboekrekening BTW.

 

Samen € 1000,00. Het totaal te betalen bedrag voor de sportieve en recreatieve ligger blijft aan elkaar gelijk.

 

Met deze mogelijkheden bepaalt u zelf dus of u de BTW wel of niet in rekening brengt bij uw leden.

Hoe maak ik BTW regels aan?

Heeft u bepaald op welke manier u wilt werken? Gebruik de juiste BTW code bij het instellen van uw prijzen. Gelijkblijvende prijzen = BTW code van het type Inclusief. BTW doorberekende prijzen = BTW code van type exclusief.

 

Als u de prijzen hetzelfde wilt houden heeft u een BTW code van het type inclusief nodig.
Maak indien nodig een nieuwe BTW code aan van 21% van het type Inclusief.

 

In het Beheercentrum kunt u de gewenste BTW regels aanmaken. Hiervoor gaat u in het Beheercentrum naar het onderdeel Boekhouding. Daar vindt u de optie “Onderhoud BTW”. Standaard zijn de onderstaande BTW regels aanwezig in e-Captain:

 

  • Hoog 21% Exclusief
  • Laag 6% Exclusief


btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-1

  • Klik op het IconS Plusje icoon om eventueel een nieuwe BTW regel toe te voegen.


btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-2
U heeft hier de keuze om te kiezen voor “BTW inclusief” Ja of “BTW inclusief” Nee. Door voor beide opties een BTW regel aan te maken heeft u altijd de mogelijkheid om aan te geven of het berekende bedrag een bedrag inclusief BTW is of exclusief BTW is.

Bepalen van de juiste BTW door e-Captain

Er zijn een aantal instellingen waarmee de BTW over objecten bepaald wordt. Er zit een hiërarchie in deze instellingen. U kunt een default BTW instellen en deze op elk hoger niveau laten afwijken.

De BTW wordt als volgt bepaald:
1) BTW -> facturatie -> instellingen facturatie (over objecten)
2) BTW -> planning categorie (geavanceerd)
3) BTW -> planning box niveau (geavanceerd)
4) BTW -> relatieobject (sportief / recreatief)
5) BTW -> planning (indien niet gespecificeerd bij relatieobject)

 

Stap 1: Op niveau 1 bij beheercentrum -> facturatie -> instellingen facturatie kunt u opgeven wat de standaard BTW instelling is voor alle liggeldprijzen. Op een hoger niveau kunt u hiervan afwijken.

 

[Optioneel stap 2: Eventueel kunt u op categorie niveau afwijken van deze standaard. Alle planningen van de categorie hebben dan een andere standaard BTW instelling dan ingesteld bij niveau 1. Dit vindt u hier: beheercentrum -> verhuur objecten -> categorieën definiëren. ]

 

[Optioneel stap 3: Als u op box niveau wilt bepalen of deze BTW belast of BTW vrijgesteld is, dan kunt u dit instellen bij beheercentrum -> verhuur objecten -> planning beheer. ]

 

Stap 4: Om het gebruik makkelijker te maken kunt in e-Captain per boot eenmalig vastleggen of deze Recreatief of Sportief gebruikt wordt. Hiervoor is het nodig dat u bij beheercentrum -> verhuurobjecten -> relatieobjecten definiëren het veld Sportief/Recreatief vraag stellen op Ja zet.

 

Doe dit voor al uw boten (relatieobjecten). Heeft u een aparte definitie voor Zeilboten (sportief) en motorboten (recreatief)? Dat is dan perfect. U kunt de standaard waarde voor de Zeilboten op Sportief zetten (onbelast) en de standaard waarde voor motorboten op Recreatief (belast).

 

Heeft u één definitie waar zowel Sportieve als Recreatieve boten onder vallen? Dan is het nodig om per relatieobject in uw administratie aan te geven of deze Sportief of Recreatief wordt gebruikt.

 

Let op: Vul bij de BTW code voor recreatief gebruik de juiste code in. Dit is afhankelijk van uw keuze gelijkblijvende prijzen (type inclusief) of doorbelasten (type exclusief)

Relatieobject definiƫren

Zie > Beheercentrum, > Verhuurobjecten, > Relatieobjecten definiëren.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-3

In de planning

Voor elk relatieobject (boot) moet dus bekend zijn of deze Sportief of Recreatief gebruikt wordt. Als dat eenmaal bekend is wordt het plannen eenvoudig.


btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-4


In dit voorbeeld wordt de boot “Draak” Recreatief gebruikt en is er gekozen om de BTW door te belasten. De prijs is dus excl. BTW.

 

Uiteindelijk moet er worden betaald: € 486.40 exclusief BTW + 21% = € 588.54 inclusief BTW.

 

Door het relatieobject te bewerken kan er worden ingesteld of de boot Sportief of Recreatief is.

 

Als u een standaard heeft ingesteld hoeft u dus alleen de boten na te lopen die afwijken van de standaard. Bijvoorbeeld u heeft 90% recreatief gebruik. Een logische standaard waarde zou dan Recreatief zijn. U hoeft alleen de boten die sportief worden gebruikt op de code Sportief te zetten. U hoeft dan waarschijnlijk maar 10% aan te passen.

 

BELANGRIJK
Om zo min mogelijk te hoeven aanpassen in de relatieobjecten is een bepaling van percentage Recreatief en Sportief van belang. Kijk in uw objectenlijst na wat de meest voorkomende boten zijn ; de recreatieve of de sportieve. Heeft u (veel) passanten dan is het ook van belang om deze mee te nemen in de bepaling. De grootste hoeveelheid (percentage) is waarschijnlijk de instelling die u gaat hanteren.

Het sportief/recreatief veld importeren

e-Captain weet niet welke boten recreatief of sportief zijn. U moet dat stuk voor stuk aangeven via bijvoorbeeld het tabblad objecten van de relatiekaart. Eenvoudiger is wellicht dat U uw botenbestand exporteert naar Excel en daar de aanpassingen doet en dan opnieuw importeert. Via de rapportgenerator kunt u een rapport maken op basis van Relatieobjecten.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-5


Zet op uw rapport in ieder geval het Lidnummer, naam van de persoon, naam van de boot, nummer van de boot, het veld Sportief/Recreatief en de extra gegevens die u helpen om te bepalen of het een recreatieve of sportieve boot betreft. Het nummer van de boot moet ingevuld zijn om succesvol terug te kunnen importeren. Mocht er niet van alle boten een nummer zijn ingevuld, dan kunt u via Beheercentrum -> Verhuurobjecten -> Relatieobjectnummers aanvullen aan elke boot een nummer toewijzen.

 

In Excel kunt u door filteren en sorteren eenvoudig de kolom Sportief/Recreatief vullen met de waarde Sportief of Recreatief. Daarna kunt u via Beheercentrum -> Importeren -> Importeren Relatieobjecten het veld Sportief / Recreatief weer importeren.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-6

Grootboekrekeningen voor omzet belast en omzet onbelast

Hoewel het niet verplicht is raden we sterk aan om aparte grootboekrekeningen te gebruiken voor sportieve omzet en recreatieve omzet. Hierdoor houdt u een schonere en transparantere boekhouding.

 

Omzet grootboekrekeningen kunt u per planning instellen. Zie beheercentrum -> verhuurobjecten -> planning beheer.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-7


Ook als u de Korting/Toeslagen module gebruikt raden wij aan om (waar van toepassing) andere grootboekrekeningen bij het artikel te gebruiken voor sportieve en recreatieve kortingsregels.

Haven / Passanten module

Ook bij de passanten is het van belang om de splitsing te maken tussen recreatief en sportief. De wetgeving geldt namelijk ook voor de passanten. Vandaar dat we ook daar aandacht aan besteden bij de instellingen en werkwijze. Dus onderstaand het stappenplan inregelen captain BTW sportief/recreatief voor passanten.

 

Stap 1 in het Beheercentrum
Bij het Beheercentrum -> Haven passanten -> Instellingen komt u een nieuwe instelling tegen met de naam: “Sportief/recreatief vraag stellen” U kunt dan tevens aanvinken wat de standaardwaarde wordt van het passant scherm.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-8

 

Stap 2 in het Ledenbeheer
Voor alle artikelen : (ledenbeheer>artikelbeheer) die u gebruikt om te ”verkopen” waarvoor het onderscheid relevant is maakt u een 2e artikel. In de regel zal dit alleen gelden voor liggelden. Uiteindelijk heeft u dan dus 2 keer “ogenschijnlijk” hetzelfde artikel echter een “sportief” artikel zonder BTW en een “recreatief” artikel met BTW.

 

Per artikel is het mogelijk om een andere grootboekrekening te kiezen zodat u de sportief en recreatief apart kunt aangeven. Dit wordt sterk aangeraden.

 

Mocht u een tarief structuur hebben waarbij verschillende tarieven gelden, bijvoorbeeld een staffel op lengte dan maakt u 2 artikelen per tarief aan.

 

btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-9

 

Stap 3 in het beheercentrum bij korting/toeslagen
Bij Beheercentrum -> Kortingen/toeslagen kunt u extra regels aanmaken voor de 2 varianten die nu zijn ontstaan namelijk recreatief en sportief. Waarschijnlijk bestaat de “sportieve” variant al want dit is de huidige werking. Deze regel kunt u bewerken en het veld Sportief of recreatief op “Alleen sportief” zetten. Zorg dat er een artikel aan gekoppeld is zonder BTW. Daarna kunt u dan met de kopie kop in het hoofdscherm de regel kopiëren. Wijzig dan de “Sportief/recreatief” instelling naar “Alleen recreatief” en koppel het juiste nieuwe artikel met BTW. Wij raden aan om voor het nieuwe artikel een aparte omzet grootboekrekening te gebruiken. Regels die voor elke situatie gelden zoals toeristenbelasting laat u op “Altijd” staan.

 

Stap 4 in de passantenmodule
Bij elke nieuwe gast die ingeboekt wordt zal het systeem naast bootnaam, lengte etc. vragen of het om “Sportief of recreatief” gaat. Instrueer uw medewerkers wat de criteria zijn voor het bepalen van sportief of recreatief gebruik. Bij het genereren van de artikelen voor de boeking zal het systeem rekening houden met de sportief of recreatief instelling. Zorg dus dat u in stap 3 de regels op de juiste manier gedefinieerd heeft.


btw-wijziging-watersportverenigingen-2017-10

Kassa aanpassingen

Stel dat u in de kassa van e-Captain losse artikelregels heeft staan die u gebruikt voor het registreren van passanten dan moet u er rekening mee houden dat u ook DAAR… in de kassa, er voor zorgt dat u 2 artikelen plaatst, een voor recreatief en een voor sportief.

U kunt dit wel vermelden in de tekst van de knoppen, dat maakt het wel overzichtelijker in de kassa.

Veelgestelde vragen aan de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een document samengesteld met veelgestelde vragen aan de Belastingdienst omtrent de BTW regelwijziging voor watersportverenigingen. U kunt deze hieronder downloaden.

Download de Veelgestelde vragen

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
logo-e-captain-support

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van e-Captain Remote Support. Bel eerst met de helpdesk om af te stemmen of dit in uw geval nodig is.

 Ondersteuning op afstand

 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 9 oktober 2018

Was deze informatie nuttig?