Leden zoeken Leden

 

Algemeen

U kunt meerdere weergaven maken en afhankelijk van de instellingen van de organisatie kunnen leden ook zelf kiezen welke velden zij zichtbaar willen hebben.

Om deze functionaliteit in gebruik te nemen moet een link geplaatst worden op de webpagina van de organisatie en dient het lid te beschikken over inloggegevens voor het Mijn Captain gedeelte van de website. In het standaard Mijn Captain menu is Leden zoeken leden nog niet opgenomen. Gebruikt u het standaard Mijn Captain menu op uw website, dan dient u deze link toe te voegen.

Systeempagina Mijn Captain Leden zoeken leden

De systeempagina Mijn Captain Leden zoeken leden dient u te koppelen aan uw eigen menu of aan het Mijn Captain menu.

 • Klik in het hoofdmenu op Websitebeheer.
 • Kies in het submenu voor het onderdeel Menu’s
 • Selecteer het juiste menu waaraan de link moet worden toegevoegd.
 • Klik op het IconM hamburger icoon om het menu items overzicht te zien.

 

Mcledenzoekenleden 001

 

 • Klik op het IconS Plusje icoon om een nieuw item toe te voegen.

 

Mcledenzoekenleden 002

 

 • Geef een Naam van het menu item in.
 • Klik op de knop Zoek om een link toe te voegen.

 

Mcledenzoekenleden 003

 

 • Selecteer als type Pagina.
 • Kies de map Mijn Captain.
 • Selecteer het item Leden zoeken leden om de systeempagina te koppelen aan het menu item.

Mcledenzoekenleden 004

Link op eigen website

Is de website gemaakt in een ander pakket dan e-Captain, dan kan de beheerder van de website de volgende link toevoegen op de eigen website:

http://naam-site.e-captain.nl/mijn-captain/ledenzoekenleden


Waarbij de Naam, de naam van het e-Captain account is van de vereniging, zie voorbeeld hieronder:

Mcledenzoekenleden 005

Leden zoeken leden velden instellen

 • Kies in het hoofdmenu voor Beheercentrum
 • Klik op Mijn Captain
 • Kies het item Onderhoud beschikbare velden (extern)

Leden zoeken leden velden instellen

 

 • Op de pagina Onderhoud beschikbare velden (extern) staan alle velden die ingesteld kunnen worden bij een lid zoals bijvoorbeeld: Naam, adres, burgerlijke staat, geslacht, telefoonnummer, et cetera.
 • In de kolom onder het IconM lzl icoon is het mogelijk bepaalde velden aan of uit te vinken. Alle vinkjes die worden gezet bij de velden onder dit icoon zijn zichtbaar in de module leden zoeken leden.
 • Als alle velden zijn aangevinkt die gebruikt moeten worden voor leden zoeken leden, klik dan onderaan de pagina op de knop Opslaan. De velden zijn dan bijgewerkt en zichtbaar op de website.

IconS Oog Bekijken (via Mijn Captain account kan het lid zijn/haar eigen gegevens bekijken)
IconS Edit Wijzigen (via Mijn Captain account kan het lid zijn/haar eigen gegevens wijzigen)
IconS add Welke velden zijn een verplicht veld
IconM lzl Gegevens zichtbaar in module Leden zoeken Leden
IconM webshop Webshop (optionele module)

Systeempagina Leden zoeken leden

Nu de Leden zoeken leden pagina is gekoppeld aan het menu van uw organisatie, kunt u de instellingen van de systeem widget aanpassen.

 • Open de systeempagina Leden zoeken leden, welke te vinden is in de map Mijn Captain.

Mcledenzoekenleden 007

 

 • Klik in de rij met de leden zoeken leden widget op het IconS Edit icoon.

Mcledenzoekenleden 008

Widget instellingen

Mcledenzoekenleden 009

 

Mcledenzoekenleden 010

 


Als deze optie op Ja staat dan staan alle leden in de ledenlijst. Daarna kunnen leden zelf opgeven of ze wel of niet zichtbaar willen zijn. Bij optie Nee staat automatisch. Bij optie Nee staat standaard geen enkel lid in de ledenlijst. Zij kunnen zelf opgeven of ze zichtbaar willen zijn.

 

Mcledenzoekenleden 011


Bepaal of leden hun eigen zichtbaarheid in de module Leden zoeken Leden mogen wijzigen.

Mcledenzoekenleden 012Op welke types er kan worden gezocht: Huidige leden, niet leden en oud leden


Mcledenzoekenleden 013

Bepaal een weergave van de ledenlijst: 1 persoon per rij, 2 personen per rij, 3 personen per rij.

 

Mcledenzoekenleden 014

Bepaal hoeveel leden er zichtbaar zijn op de pagina.

 

Mcledenzoekenleden 015Selecteer een informatiepaneel.

 

Mcledenzoekenleden 016

Bepaal of de informatie in de leden kaart uitgeklapt (zichtbaar) of gesloten wordt getoond op de pagina.


Mcledenzoekenleden 017

Verberg de velden die leeg (niet bekend) of die niet gedeeld worden. Hiermee wordt in de ledenkaart op de pagina alleen de velden getoond met informatie.


Mcledenzoekenleden 018

Verberg of toon de namen van de categorieën, hierdoor ziet u geen verschil meer tussen de ledenbeheer velden Algemeen, Contact, Vrije velden et cetera.

 

Mcledenzoekenleden 019

Bepaal of leden de informatie uit de ledenkaart mogen printen. Als deze instelling op JA staat, zal er in de ledenkaart een printknop verschijnen.


Mcledenzoekenleden 020

Optie om de widget te tonen of af te schermen. 

 • Nee: widget is voor niemand zichtbaar.
 • Ja: widget is zichtbaar voor iedereen
 • Indien ingelogd: widget alleen zichtbaar indien lid is ingelogd.
 • Indien niet ingelogd: widget alleen zichtbaar indien men is niet ingelogd.
 • Zichtbaar voor selectie: moet iemand voldoen aan de criteria die bij de selectie worden opgegeven. (Bijvoorbeeld lid van bepaalde groep of moet ingelogd zijn)
 • Niet zichtbaar voor selectie: hier wordt de selectie logica omgedraaid. Dus kun je mensen uitsluiten. (Bijvoorbeeld niet lid van deze groep of niet ingelogd)

Leden zoeken leden op de website

Nadat alle velden zijn gedefinieerd, is het mogelijk voor de leden deze gegevens via Mijn Captain in te zien.

 • Meld aan op de Mijn Captain omgeving met de inloggegevens die verstrekt zijn door de vereniging.
 • Klik op de Leden zoeken leden link in het Mijn Captain menu

 

Mcledenzoekenleden 021

 

 • De filters aan de bovenzijde worden alleen actief als Groepen zijn gedefinieerd in Onderhoud beschikbare velden (extern).

 

Mcledenzoekenleden 022

 

 • Nu is het mogelijk een filter in te stellen waarmee alleen leden in een bepaalde groep zitten zichtbaar zijn in het overzicht van leden.
 • Klik na het selecteren van één of meerdere groepen op de knop Filter toepassen.
 • De ledenlijst aan de onderzijde wordt direct bijgewerkt met het filter.
 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16 april 2021