Rechten en gebruikers

 

Overzicht gebruikers

Bij de optie Rechten/Gebruikers in het Home menu, kunt u de gebruikers binnen uw vereniging beheren. Om in dit scherm wijzigingen aan te brengen heeft u beheerders rechten nodig. Binnen uw vereniging zal bepaald zijn wie deze rechten heeft gekregen om wijzigingen door te voeren.

 • Klik in het hoofdmenu op Home
 • Kies in het submenu voor Rechten/Gebruikers
 • In het bovenste overzicht ziet u de aanwezige accounts. Daaronder ziet u een overzicht van eventuele groepen

 

rechten-algemeen-01

 

Groen gemarkeerde personen zijn beheerders. De overige personen zijn gewone gebruikers.

De letters in het overzicht geven globaal aan voor welke modules een gebruiker rechten heeft

 • A = Activiteiten module
 • B = Boekhouding module
 • C = Contact info module
 • L = Ledenbeheer module
 • M = Mailing module
 • S = Statistieken module
 • W = Websitebeheer module

Rechten bekijken en wijzigen

Wanneer u de inlognaam of de rechten van een persoon wilt wijzigen klik op de persoon waarbij u wijzigingen wilt aanbrengen.

 • Selecteer de desbetreffende gebruiker.

 

rechten-algemeen-02

 

 • Klik onderaan op de paarse knop Bewerken

 

rechten-algemeen-03

 

Aan de linkerkant in dit scherm kunt u de volledige naam, de loginnaam en het e-mailadres van deze persoon wijzigen.

Per onderdeel kunt u rechten instellen voor de betreffende persoon. Het onderdeel dat u links uit het uitklapmenu kiest, zal rechts uitgebreid worden getoond.

 

rechten-algemeen-04

 

Aan de rechterkant kunt u de vinkjes voor bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen instellen.

Onder het uitklapmenu Onderdeel aan de linkerkant van het scherm kunt u eventueel een nieuw wachtwoord voor de betreffende persoon instellen.

 

rechten-algemeen-05

 


Als laatste ziet u onderaan nog een vinkje waarmee wordt aangegeven of deze persoon een beheerder van deze vereniging is. Een beheerder mag gebruikers aanmaken en de rechten van andere gebruikers wijzigen.

 

rechten-algemeen-06

Een gebruiker toevoegen

Alleen Beheerders kunnen nieuwe gebruikers toevoegen.

 • Klik in het Home menu op Rechten/Gebruikers
 • Klik op de paarse knop Nieuw om een nieuwe gebruiker aanmaken.

 

rechten-algemeen-07

 

 • Geef de volledige naam, de loginnaam en het e-mailadres in van de nieuwe gebruiker en klik op Verder.

 

rechten-algemeen-08

 

Hierna zal het onderstaande scherm geopend worden en kunt u de rechten voor de zojuist aangemaakte gebruiker toewijzen, op dezelfde manier als u een gebruiker zou bewerken.

 

rechten-algemeen-09

Een gebruiker verwijderen

Een gebruiker heeft na verwijdering geen toegang meer tot e-Captain

 • Klik op in het Home menu op Rechten/Gebruikers om de gebruiker te selecteren
 • Selecteer de gebruiker die u wilt verwijderen en klik op de paarse knop Verwijderen om de gebruiker te verwijderen

 

rechten-algemeen-02

 

 • Voordat u de gebruiker definitief heeft verwijderd krijgt u hiervoor eerst nog een bevestiging te zien.

 

rechten-algemeen-10

 

Beantwoord deze vraag met Ja om de gebruiker uit het systeem te verwijderen.

Groepen aanmaken

Het is ook mogelijk groepen met verschillende rechten aan te maken binnen e-Captain. Bijvoorbeeld als een aantal leden dezelfde rechten nodig hebben. In het onderstaande voorbeeld voor een groep leden die in de webredactie zitten.

 • Klik op in het Home menu op Rechten/Gebruikers
 • Klik in het onderste veld Groepen op de paarse knop Nieuw

 

rechten-algemeen-11

 

 • Geef een naam op voor de nieuwe Groep en klik op Verder

 

rechten-algemeen-12

 

 • Geef aan op welk onderdeel de groep rechten moet hebben.
 • Klik op Opslaan en daarna op Sluiten om dit scherm af te sluiten.

 

rechten-algemeen-13

 

 • Klik in het onderdeel Gebruikers op de gebruiker die toegevoegd moet worden aan deze groep.

 

rechten-algemeen-14

 

 • Klik op de knop Bewerken om de gegevens van de gebruiker te bewerken.
 • Klik in het Item Onderdeel op Beheer groeplidmaatschap
 • Vink de groepen aan waaraan de gebruiker toegevoegd dient te worden.

 

rechten-algemeen-15

 

Het is mogelijk om aparte leden die zijn toegevoegd aan een bepaalde groep extra rechten te geven op andere modules. Mocht de hoofd webredactie ook toegang nodig hebben tot bijvoorbeeld ledenbeheer, dan is het mogelijk voor dit lid deze rechten toe te kennen op gebruikers niveau.

Overzicht rechtenstructuur

Om zichtbaar te krijgen welke leden welke rechten hebben, is het mogelijk hiervan een rapportage te maken.

 • Kies in het hoofdmenu voor Ledenbeheer
 • Klik op Rapportage in het submenu

Rechten gebruikers 12

 

 • Kies in de eerste kolom Systeemlijsten voor het rapport Overzicht rechtenstructuur


rechten-gebruikers-13-full 2

 

 • Kies in de kolom Uitvoer voor een formaat waarin het rapport moet worden afgedrukt/bekeken.
 • Kies een gebruiker of groep en klik op de knop Bekijk lijst om de rechten van die persoon of groep zichtbaar te maken.

Problemen met gebruikers of rechten?

Als u als e-Captain gebruiker problemen ervaart met uw account kan onze helpdesk controleren of u bepaalde rechten wel of niet heeft. Indien u niet de juiste rechten heeft voor een e-Captain onderdeel zullen onze medewerkers u altijd doorverwijzen naar de e-Captain beheerder(s) van uw organisatie.

Onze medewerkers maken geen gebruikers aan, stellen geen rechten in en verstrekken geen wachtwoorden.

Indien de e-Captain beheerder(s) van uw organisatie niet beschikbaar is/zijn dan kunnen wij uitsluitend op schriftelijk verzoek van het bestuur van uw organisatie een nieuwe beheerder activeren. Dit schriftelijke verzoek dient te worden gedaan op het briefpapier van uw organisatie en ondertekend te zijn door twee tekeningsbevoegde bestuursleden. Daarnaast dient u hierbij een recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en kopie paspoorten of identiteitskaarten van de ondertekenaars bij te voegen.

 

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 25 januari 2021