Widget: URL-afhankelijke afbeelding

 

Functie

Door de Widget URL-afhankelijke afbeelding in een layout te plaatsen kunt u toch op de verschillende pagina’s die deze lay-out gebruiken een andere afbeelding tonen. Zo hoeven er minder layouts gemaakt te worden als er alleen een afbeelding wijzigt. Tip: Deze afbeeldinging verzamelingen zijn ook te gebruiken om de achtergrond afbeelding van een thema dynamisch te maken.

Invoegen Widget

Om een widget zichtbaar te krijgen op de website moet u deze toevoegen aan een pagina of aan een lay-out. In dit document kunt u lezen hoe widgets geplaatst worden binnen de pagina of lay-out.

 • Sleep de nieuwe widget naar de juiste kolom of rij binnen de pagina of lay-out.
 • Selecteer in het overzicht met alle beschikbare widgets voor de widget URL-afhankelijke afbeelding.

Url afhankelijke afbeelding 001

Instellingen Widget URL-afhankelijke afbeelding

Na het loslaten van de widget URL-afhankelijke afbeelding op de juiste locatie zal het instellingen scherm geopend worden.

 

Url afhankelijke afbeelding 002

 

url-afhankelijke-afbeelding-017 Selecteer een verzameling. Een verzameling kan gemaakt worden in het Beheercentrum > Websitebeheer > Beheer URL afhankellijke afbeeldingen.
url-afhankelijke-afbeelding-018 Selecteer een standaard afbeelding. Dit is de default (standaard) afbeelding als een URL afhankelijke afbeelding niet van toepassing is.
url-afhankelijke-afbeelding-019 Afbeelding effect selecteren. Geen, afgeronde hoeken, kader, ovaal.
url-afhankelijke-afbeelding-020 Afbeelding uitlijning Links, rechts, midden
url-afhankelijke-afbeelding-021 Beschrijving weergeven in afbeelding Ja/Nee
url-afhankelijke-afbeelding-022 Zie Link koppelen
url-afhankelijke-afbeelding-023 Zelfde venster of Nieuw venster (tabblad)
url-afhankelijke-afbeelding-024 Instellen standaard witruimte tussen widgets
url-afhankelijke-afbeelding-025 Optie om de afbeelding te tonen of af te schermen.

 • Nee: afbeelding is voor niemand zichtbaar.
 • Ja: afbeelding is zichtbaar voor iedereen
 • Indien ingelogd: afbeelding alleen zichtbaar indien lid is ingelogd.
 • Indien niet ingelogd: afbeelding alleen zichtbaar indien men is niet ingelogd.
 • Zichtbaar voor selectie: moet iemand voldoen aan de criteria die bij de selectie worden opgegeven. (Bijvoorbeeld lid van bepaalde groep of moet ingelogd zijn)
 • Niet zichtbaar voor selectie: hier wordt de selectie logica omgedraaid. Dus kun je mensen uitsluiten. (Bijvoorbeeld niet lid van deze groep of niet ingelogd)

Aanmaken verzameling

Er zal eerst een verzameling aangemaakt moeten worden, dit doet u via het beheercentrum:

 • Klik in het hoofdmenu op Beheercentrum.
 • Kies voor het onderdeel Websitebeheer.
 • Klik op het item Beheer URL-onafhankelijke afbeeldingen.

  Url afhankelijke afbeelding 004
 • Klik op het IconS Plusje  icoon om een nieuwe verzameling aan te maken.


Url afhankelijke afbeelding 005

 • Geef een naam op voor de verzameling en klik vervolgens op de knop Opslaan.

Hoe werkt het?

Nadat de widget URL-afhankelijke afbeelding is geplaatst in de lay-out van uw webpagina en de Verzameling is aangemaakt via het beheercentrum, kunt u de verschillende afbeeldingen per lay-out ingeven. Hierdoor is het mogelijk dezelfde lay-out te gebruiken met een andere afbeelding op een pagina. In het onderstaande voorbeeld ziet u een lay-out met een header DE VERENIGING:

 

Url afhankelijke afbeelding 006

 

Bij het plaatsen van de widget URL-afhankelijke afbeelding geeft u een Verzameling op en eveneens een Standaard afbeelding. Dit is de afbeelding die u op alle pagina’s wilt laten zien in de standaard lay-out.

 

Url afhankelijke afbeelding 007 

Url afhankelijke afbeelding 008

 

Het kan zijn dat u op een andere pagina een andere afbeelding wilt gebruiken. Voorheen zou u hiervoor een nieuwe lay-out moeten maken als de afbeelding in de lay-out zou staan. Nu kunt u aan de verzameling een nieuwe afbeelding toevoegen en deze koppelen aan een andere pagina, die dezelfde lay-out gebruikt.

 • Klik in het hoofdmenu op Beheercentrum.
 • Kies voor het onderdeel Websitebeheer.
 • Klik op het item Beheer URL-onafhankelijke afbeeldingen.
 • Klik op het Icoon afbeelding verzameling icoon achter de verzameling die u wilt gebruiken.

 

Url afhankelijke afbeelding 009

 

 • Klik op het IconS Plusje  icoon om in de verzameling een nieuwe afbeelding toe te voegen.

 

Url afhankelijke afbeelding 010

 

 • Klik op de knop Zoek om de afbeelding te selecteren.
 • Bij URL geeft u het pad op van de webpagina waarop de afbeelding moet komen. Deze locatie noemen we een relatief pad.(het slash teken / + map of pagina)
 • Dit is het adres zonder de domeinnaam: www.e-captain.nl/home ( /Home) of www.e-captain.nl/fotoboek ( /fotoboek) of www.e-captain.nl/mijn-captain/aanmelden ( /mijn-captain/aanmelden)

 

Url afhankelijke afbeelding 011

 

 • Het is ook mogelijk een wildcard te gebruiken, hiermee kunt u alle pagina’s binnen een map voorzien van een andere afbeelding, bijvoorbeeld www.e-captain.nl/mijn-captain/%. Hierdoor worden alle pagina’s die vallen binnen de map /mijn-captain voorzien van een andere afbeelding.
 • Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen door te voeren.
 • In het onderstaande voorbeeld staan 5 afbeeldingen die zijn gekoppeld aan de standaard lay-out. Elke pagina gebruikt dezelfde standaard lay-out, maar toch is de afbeelding van de header steeds anders op deze pagina’s.

 

Url afhankelijke afbeelding 012

 

 • De hoofdpagina /home heeft de standaard afbeelding als header:

 

Url afhankelijke afbeelding 013

 

 • De andere pagina’s, zoals /mijn-captain/% krijgen een andere afbeelding als header, zoals aangegeven in het beheercentrum:

 

Url afhankelijke afbeelding 014

 

 • De widget pagina’s hebben een andere header in de standaard lay-out /widgets/%

 

Url afhankelijke afbeelding 015

 

 • Eveneens de activiteitenlijst heeft een andere header in de standaard lay-out /activiteitenlijst-%

 

Url afhankelijke afbeelding 016 

 

Tip! Als u meerdere diverse afbeeldingen gebruikt op dezelfde URL, dan zullen deze willekeurig getoond worden op de pagina.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 28 december 2018