Pagina's

 

Pagina's

Als u een lay-out heeft gemaakt kunt u vervolgens een pagina aanmaken. Elke pagina heeft een link welke door de websitebezoeker bekeken kan worden. Een pagina kan in e-Captain gekoppeld worden aan een lay-out. Een pagina bestaat net als de lay-out uit één of meerdere rijen en kolommen. Hierdoor kan een pagina ook een eigen lay-out hebben. Na het maken van de eerste pagina kunt u deze publiceren en online bekijken.

 • Kies in het hoofdmenu voor Websitebeheer.
 • Klik in het submenu op het item Pagina’s.

Pagina 001

 

IconS Plusje Toevoegen Aanmaken van een nieuwe pagina
IconS Oog Bekijken Bekijken van een pagina
IconS Edit Bewerken Wijzigingen aan de pagina maken
IconS Delete Verwijderen Verwijderen van een pagina
IconS Eigenschappen Eigenschappen Aanmaken van een nieuwe pagina

Pagina inhoud

Bij het aanmaken van een nieuwe lay-out wordt door e-Captain een rij toegevoegd. Het gaat om de rij Systeem:pagina inhoud. De lay-out die u aanmaakt, is te koppelen aan een pagina. In deze rij komt de pagina inhoud.

Pagina 003

Basisbegrippen pagina's

We gebruiken voor het voorbeeld een live website demo zodat te zien is wat er gebeurt in de pagina, de lay-out en de tekst.

 • Klik op het IconS Plusje icoon om een nieuwe pagina aan te maken.
 • Geef een titel op voor de pagina. De directe URL wordt gelijk aangemaakt.


Pagina 004

 • Klik op de knop Verder om de nieuwe pagina aan te maken.

 

Pagina 005

Navigatie

In de bovenste balk ziet u een samenvatting van uw pagina met de naam en de URL en een aantal knoppen.

Pagina 006

 

 • Via de knop Instelling komt u in de pagina instellingen.

 

websitebeheer-pagina-instellingen

 

Titel pagina Hier kunt ude titel van de pagina eventueel aanpassen
Lay-out Hier ziet u welke lay-out voor deze pagina wordt gebruikt. U kunt deze desgewenst hier ook aanpassen
URL e-Captain genereert op basis van de pagina titel automatisch een URL. Deze kunt u desgewenst ook aanpassen
Pagina thema Hier kunt u het standaard thema voor de pagina selecteren. Als u deze optie leeg laat wordt het thema uit de gekozen lay-out gebruikt.
Pagina icoon Optioneel kunt u een icoon koppelen aan de pagina. Deze wordt dan naast de paginatitel getoond.
Pagina indexeren Met deze optie kunt u de pagina uitsluiten van indexering door zoekmachines. Standaard staat deze optie op JA en wordt de pagina automatisch meegenomende door indexering van zoekmachines.
Categorie Selecteer hier de categorie. Pagina categoriën kunt u aanmaken en beheren in het Beheercentrum. Deze wordt getoond in de widget Widget: Laatste x pagina's
Publicatie Hier stelt u de publicatie start en eventueel stop datum in
Uitgelichte afbeelding Hier kunt u een afbeelding koppelen aan de pagina. Deze wordt getoond in de widget Widget: Laatste x pagina's.
Uitgelicht afbeelding mouseover Hier kunt u een mouseover afbeelding koppelen. Deze wordt getoond in de widget Widget: Laatste x pagina's zodra gebruikers met hun muis over de eerder getoonde afbeelding gaan.
Tags koppelen Hier kunt u tags koppelen aan een pagina. De gebruikte tags zorgen voor een betere vindbaarheid in de website als gebruikers de zoekfunctie gebruiken. Type een tag in en sluit af met enter. De ingevoerde tags vind u terug in het Beheercentrum waar u de tags verder kunt beheren en eventueel verwijderen.
Korte omschrijving Hier kunt u een korte samenvatting kwijt. Deze wordt getoond in de widget Widget: Laatste x pagina's.


Alle wijzigingen in de pagina editor gebeuren in concept modus. Dit betekend dat een aanpassing niet direct live te zien is op de website.

 • U kunt tussentijds via de knop Bekijk concept het concept bekijken.
 • Met de knop Publiceren de pagina wijzigingen online zetten.
 • Indien u de concept aanpassingen ongedaan wilt maken kunt u op de knop Ongedaan maken klikken.

Werking pagina scherm: rij toevoegen

Vlak onder de navigatie balk, staat een regel met twee groene blokken, Nieuwe widget en Nieuwe rij.

Pagina 008

 

 • Beweeg uw muis over het groene blok Nieuwe rij. U zal zien dat de muisaanwijzer veranderd in een Icon versleep icoon.
 • Houd uw linkermuisknop ingedrukt en versleep het groene blok Nieuwe rij naar beneden waar u de nieuwe rij wilt hebben in uw pagina.

 

Pagina 009

 • Laat de linkermuisknop los op de locatie waar u de nieuwe rij wilt plaatsen binnen uw pagina.
 • U zal een pop-up op het scherm krijgen waarin u kan aangeven in hoeveel kolommen de rij onderverdeeld moet worden.

Pagina 010

 

 • In dit voorbeeld verdelen we de rij in drie kolommen.

 

Pagina 011

Werking pagina: kolombreedte aanpassen

Op het pagina scherm ziet u een aantal rijen. Deze rijen kunnen worden onderverdeeld in maximaal 12 kolommen. Deze opsplitsing in kolommen hoeft niet gelijk te lopen met de bovenliggende rij.

 

Pagina 012

 

 • De breedte is per kolom aan te passen door de muisaanwijzer op een kolomrand te houden.
 • Hou de linkermuisknop ingedrukt en versleep de kolomrand naar links of naar recht, zodat u de indeling krijgt die u voor ogen had.

 

Werking pagina scherm: widget toevoegen

Na het aanmaken van een nieuwe pagina, toevoegen van de rijen en koppelen van een thema, gaan we de pagina aankleden. Dit wordt in e-Captain gedaan met behulp van widgets. e-Captain bevat vele verschillende widgets. U kunt een widget naar een kolom slepen om deze daar te plaatsen. Bijvoorbeeld als u een stuk tekst wilt schrijven, sleept u een tekst widget naar de juiste kolom en verschijnt er een tekst editor waarin u de tekst kunt schrijven. Wilt u een afbeelding in een kolom zetten dan sleept u een afbeelding widget naar de juiste plek.

Vlak onder de navigatie balk, staat een regel met twee groene blokken, Nieuwe widget en Nieuwe rij.

 

Pagina 013

 

 • Beweeg uw muis over het groene blok Nieuwe widget. U zal zien dat de muisaanwijzer veranderd in een Icon versleep icoon.
 • Houd uw linkermuisknop ingedrukt en versleep het groene blok Nieuwe widget naar beneden waar u de nieuwe widget wilt hebben in uw pagina.


Pagina 009

 • Laat de linkermuisknop los op de locatie waar u de nieuwe widget wilt plaatsen binnen uw pagina.
 • U zal een pop-up op het scherm krijgen waarin u kan aangeven welke widget u wilt plaatsen in de pagina.

 

websitebeheer-widgetscherm-nieuw

 

 • Klik op de widget die u wilt gebruiken in de pagina. In dit voorbeeld wordt er een Tekst widget toegevoegd aan de kolom.

 

Pagina 016

Thema koppelen

Het thema dat u heeft aangemaakt is op dit moment gekoppeld aan de lay-out. Hierdoor wordt het thema overgenomen door de onderliggende rijen en kolommen. Het is mogelijk om aan een afzonderlijke rij of een afzonderlijke kolom binnen een rij een afwijkend thema op te geven. Het is ook mogelijk een afwijkend thema op te geven op pagina niveau en zelfs binnen de pagina op de diverse rijen en kolommen.

Pagina thema

Dit is het standaard thema van de pagina dat bij het aanmaken van een nieuwe pagina wordt opgegeven. Dit thema is in tegenstelling tot een lay-out thema geen verplicht veld bij het aanmaken van een nieuwe pagina. Als er voor de pagina geen thema wordt opgegeven, dan zal het thema dat is opgegeven bij de lay-out leidend zijn op de nieuwe pagina.

 

 • Klik op de knop Instellingen in het navigatie menu om het thema voor de pagina in te stellen of te wijzigen. 

 

Pagina 017

 

 • Klik achter het thema dat u wilt wijzigen of toevoegen op hetIconS Edit icoon.

 

Pagina 018

 

 • In het rechter gedeelte van dit scherm ziet u een voorbeeld van het geselecteerde thema.
 • Selecteer het juiste thema en klik op de knop Opslaan.
 • Het thema zal nu gekoppeld zijn aan de pagina.

Pagina rij thema of kolom thema

Om een rij/kolom binnen uw pagina een ander thema te geven klikt u op het IconS Edit icoon aan de rechter onderzijde van de desbetreffende rij.

Pagina 019

In de pop-up die geopend wordt, ziet u afhankelijk uit hoeveel kolommen uw rij bestaat, een aantal mogelijkheden om een thema te koppelen. In het bovenstaande voorbeeld gebruiken we een rij die is onderverdeeld in 3 kolommen.

 • Door een thema te koppelen aan Thema volledige rij, wordt het thema op die afzonderlijke rij doorgevoerd.
 • Door een thema te koppelen aan Thema kolom #, wordt het thema op die afzonderlijke kolom binnen die rij doorgevoerd.

 

Pagina 020


Hierdoor is het mogelijk om verschillende thema’s te gebruiken binnen de aangemaakte pagina of lay-out.

Verplaatsen widgets en rijen

Het is mogelijk om de afzonderlijke rijen te verplaatsen binnen de lay-out.

 • Beweeg uw muis naar de rij die u wilt verplaatsen.
 • Aan de rechter onderzijde van de rij verschijnt een menu Cms 036a
 • Klik op het Icon versleep icoon en houd de linker muisknop ingedrukt. Nu kunt u de rij verplaatsen binnen de pagina. Widgets die zijn geplaatst in een bestaande rij die worden mee verplaatst.
 • Laat de linkermuisknop los op de locatie waar u de rij wilt plaatsen binnen uw lay-out.

Pagina 021


Eveneens kunt u widgets verplaatsen binnen de pagina. Widgets kunnen verplaatst worden binnen de rij, maar ook naar een andere rij. Er kunnen meerdere widgets in dezelfde kolom worden geplaatst.

 • Beweeg uw muis over de widget die u wilt verplaatsen.
 • U zal zien dat de muisaanwijzer veranderd in een Icon versleep icoon.
 • Hou uw linkermuisknop ingedrukt en versleep de widget naar een kolom waar u de widget wilt in uw pagina.

 

Pagina 022

Pagina status

In het pagina overzicht staat voor de naam van de pagina een gekleurd icoon. Dit icoon geeft aan of de pagina wel of niet is live staat en gepubliceerd is.

Pagina 023

 

IconS statusgroen Groen Pagina staat live, er zijn geen wijzigingen gemaakt aan de pagina.
IconS statusoranje Oranje Pagina staat live, zijn nog niet gepubliceerde wijzigingen aan de pagina.
IconS statusrood Rood Pagina staat niet live, moet nog gepubliceerd worden.

Pagina eigenschappen

Door in het pagina overzicht te klikken op het IconS Eigenschappen icoon, kunt u de eigenschappen van de pagina aanpassen.

Pagina 025

 

Pagina 033 Naam van de pagina, deze is hier te wijzigen
Pagina 034 Locatie van de pagina (mappenstructuur)
Pagina 035 Verplaatsen van de pagina binnen de mappenstructuur
Pagina 036 Pagina besloten maken.

Besloten pagina's

Na het aanmaken van de link in het menu, moet de pagina nog besloten gemaakt worden en de groepen die rechten hebben tot de pagina worden toegevoegd.

 • Ga in het hoofdmenu naar Websitebeheer.
 • Ga naar het item Pagina’s.

Pagina 027

 

 • Klik achter de pagina die besloten moet worden op het eigenschappen IconS Eigenschappen icoon.
 • Vink in het eigenschappen scherm het vakje aan achter het gele slot.

Pagina 028

 

 • Na het aanvinken van het besloten pagina vakje, klik op de link: Klik hier om de toegang te beheren.

Pagina 029

 

 • In de pop-up die geopend wordt, is een overzicht van alle aangemaakte groepen van de organisatie zichtbaar.
 • Vink aan welke groepen rechten hebben voor de desbetreffende pagina.
 • Klik hierna op de knop Opslaan.

Pagina 030

 

 • e-Captain zal met een melding komen dat de wijzigingen succesvol zijn opgeslagen.

Pagina 031

 

 • Door middel van het slotje voor de naam van de pagina, is het in een oogopslag zichtbaar welke pagina’s besloten zijn en welke pagina’s niet.

 

Pagina 032

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
logo-e-captain-support

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van e-Captain Remote Support. Bel eerst met de helpdesk om af te stemmen of dit in uw geval nodig is.

 Ondersteuning op afstand

 

Geef uw mening

We horen graag wat u vindt! Wij zijn immers pas tevreden als u dat bent. Wilt u ons laten weten hoe u onze support heeft ervaren? Deel uw ervaring via Google.

Schrijf een review

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 16 februari 2022

Was deze informatie nuttig?